آخرین اخبار

نحوه فرآیند تست مخازن
نحوه فرآیند تست مخازن
شنبه 19 آبان 1397

فرایندهای الکترونیکی سازمان

سامانه معاینه فنی

سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) جهت ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک کشور، توسط اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کل کشور راه اندازی شده است
ورود به سامانه

سامانه نوسازی تاکسی ها

این سامانه با هدف تسهیل در اجرای طرح‌های نوسازی تاکسی‌های فرسوده درون شهری‌ راه اندازی شده است. که دارای مراحل مختلفی از قبیل ثبت نام متقاضیان، معرفی به بانک و نمایندگی خودروساز، اسقاط خودرو و ... می باشد.
ورود به سامانه نوسازی

 

سامانه توسعه

این سامانه با هدف تسهیل در اجرای طرح های توسعه  و واگذاری و توزیع ناوگان  حمل و نقل  عمومی درون شهری کشور و ثبت مشخصات ناوگان موجود توسط شهرداری ها و سازمان های تحت پوشش اتحادیه  راه اندازی گردیده است.
ورود به سامانه

سامانه وانت بار

این سامانه با رویکرد ثبت نام و ساماندهی وانت بارهای حمل و نقل درون شهریبه منظور ارائه خدمات و تسهیلات از جمله ( سوخت، بیمه و ...) و همچنین اصلاح و ویرایش مشخصات متقاضیان راه اندازی شده است.
ورود به سامانه

سامانه سوخت

با هدف ارائه خدمت به رانندگان فعال در بخش حمل و نقل بار و مسافر درون شهری کشور در زمینه های تغییر،تبدیل و تولید  کارت هوشمند سوخت خودرو راه اندازی  شده است.
ورود به سامانه

سامانه رفاهی

این سامانه در راستای اجرای طرح سفرهای زیارتی و سیاحتی و همچنین تقدیر از جایگاه رانندگان فعال در بخش حمل و نقا درون شهری راه اندازی گردیده است.
ورود به سامانه

پست الکترونیک سازمان‌ها

سامانه پست الکترونیک سازمان‌ها به منظور تسهیل در ارتباط بین اتحادیه و سازمان‌های حمل و نقل همگانی کل کشور و ایجاد بستری امن با سطح دسترسی بالا ایجاد گردیده است.
ورود به سامانه

سامانه جامع آمار حمل و نقل

این سامانه با هدف مدیریت آمار و اطلاعات ناوگان حمل و نقل شهرها و در راستای ارتقاء فرهنگ آمار در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های شهری و ارائه هر چه بهتر خدمات در بخش حمل و نقل درون شهری راه اندازی شده است.
ورود به سامانه

سامانه سپند

سامانه پایش ناوگان دانش آموزی

ورود به سامانه

خبر ویژه

فراخوان سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها يراي مسابقه عكاسی با موضوع حمل ونقل عمومی شهری
ادامه مطلب...